बुधवार, २८ डिसेंबर, २०१६

मला सांगा सूख म्हणजे

मला सांगा सूख म्हणजे नक्की काय असतं ?
काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळतं !

दान घेतानाही झोळी हवी रिकामी
भरता भरता थोडी पुन्हा वाढलेली
आपण फक्त घेताना लाजायचं नसतं

देव देतो तेव्हा छप्पर फाडून देतो
हवंय ? नको ! ते म्हणणं प्रश्‍नच नसतो
आपण फक्त दोन्ही हात भरून घ्यायचं नुसतं


गीत - श्रीरंग गोडबोले
संगीत - अशोक पत्की
स्वर - प्रशांत दामले
नाटक - एका लग्‍नाची गोष्ट
गीत प्रकार - नाट्यगीत

1 टिप्पणी: